Bij BEZINNZorg kan je terecht voor verschillende vormen van zorg. Alle locaties kenmerken zich door veel rust en ruimte; een prikkelarme omgeving.

 • Dagbesteding
  Zinvolle dagbesteding, variërend van beleving tot ontwikkeling met perspectief.
 • Zorg en behandeling
  Er is directe zorginhoudelijke ondersteuning op de zorglocaties. BEZINNZorg heeft daarvoor gedragswetenschappers, orthopedagogen en GZ-psychologen in dienst. Wij maken op cliëntniveau afspraken met partijen die al betrokken zijn bij de cliënt.
 • Logeren
  Door onze logeerlocaties worden bijvoorbeeld mantelzorgers tijdelijk ontlast. Voor cliënten is het juist erg fijn om er even tussen uit te gaan. Een plek om tot rust te komen.
 • Wonen
  De kleinschalige en vaak prikkelarme locaties van BEZINNZorg bieden cliënten mogelijkheden om vanuit situaties in groepsverband of deels groepsverband te groeien naar verschillende vormen van zelfstandigheid.
 • Individuele begeleiding
  Zowel de zorgboeren als de andere kleine zorgaanbieders zijn de juiste personen om individuele begeleiding te geven aan de cliënt. De individuele begeleiding wordt vaak gecombineerd met de andere vormen van zorg.
 • Zorg- en leertrajecten 
  Een aantal van onze locaties richt zich specifiek op jongeren die problemen hebben met het volgen van regulier onderwijs. Het doel van de zorg-leer trajecten is om bij te dragen aan de ontwikkeling van de cliënt en tot een passend traject te komen.
 • Leer werk trajecten
  In samenwerkingsverbanden met opleidingsinstituten en praktijkopleiders proberen we cliënten perspectief te bieden op een loopbaan, al dan niet met subsidie.

Wil je meer weten over het aanbod van BEZINNZorg? Neem dan contact met ons op.