Vertrouwenspersoon
Bij BEZINNZorg vinden we het belangrijk om respectvol met elkaar om te gaan. Daarom is Willem Hulshof als vertrouwenspersoon beschikbaar voor cliënten.

Willem Hulshof kan helpen bij conflicten of andere vervelende situaties. Je kunt hem vragen om hulp of om mee te denken. Daarbij is geheimhouding en vertrouwen uiteraard heel belangrijk. Weet dat jouw vraag of kwestie altijd veilig is. Willem is dan ook onafhankelijk. Hij hoeft aan niemand verantwoording af te leggen binnen BEZINNZorg.

Je kunt Willem inschakelen bij situaties zoals ongewenste intimiteiten, seksuele intimidatie, geweld/agressie, pesten, intimidatie of bij (het ontstaan van) ruzies. Hij is telefonisch bereikbaar via 06-290 44 198 of per e-mail op info@dekwestie.nl

Klachten
Wanneer je een klacht hebt kun je deze melden. Hiervoor is een protocol opgesteld. Hier staat in wat je kunt doen en hoe je het kunt aanpakken. Je kunt je klacht ook opschrijven in een mail en sturen naar klachten@bezinnzorg.nl