Kwaliteit

Bij BEZINNZorg hechten we de grootste waarde aan de kwaliteit van onze zorg. Om de kwaliteit vast te houden maken we o.a. gebruik van:

  • Kwaliteitscertificaten
  • Kwaliteitssystemen
  • Tevredenheidsonderzoeken

 Alle locaties van BEZINNZorg hebben het kwaliteitskeurmerk ‘Kwaliteit laat je zien’ van de landelijke Federatie Landbouw en Zorg (FLZ) uitgevoerd door Het Kwaliteitsbureau of een ‘opstapcertificaat zorgboerderijen’ van de stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ).

Dit houdt in dat alle locaties werken met persoonlijke zorgplannen en leerdoelen, dat er gekwalificeerde begeleiders in dienst zijn en dat de locaties voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen.