Stichting BEZINNZorg

BEZINNZorg is de zorgaanbieder met locaties in de Noordelijke provincies.

Stichting BEZINNZorg heeft een:

  • Directeur Bestuurder
  • Raad van Toezicht
  • Raad van Advies

Vereniging BEZINN

Veel van de zorgboeren zijn lid van de vereniging BEZINN. De vereniging houdt zich met name bezig met het Keurmerk Landbouw & Zorg. Zo houdt zij mede in de gaten of alle zorgboerderijen het kwaliteitskeurmerk behalen en behouden.

Het dagelijks bestuur van de vereniging BEZINN bestaat uit Mies Meijer (voorzitter), Paulien Barf (secretaris), John de Groot (penningmeester), Anneke Tel (lid) en Monique Pol (lid).

Wil je meer weten over de vereniging, neem dan contact met ons op via vereniging@bezinn.nl

Website Vereniging BEZINN